نظر سنجی ماهرانه ترین اثر سالانه

نام اثر: خاک آسمانی
سر گروه: امیرحسین غفارپور
نام اثر: ویروس شیطان
سر گروه: مهدی هاشمی

سایت کووید19

برای بازدید از سایت روی دکمه زیر کلیک کنید.
نام اثر: سایت کووید 19
سر گروه: عرفان صفری پور
نام اثر: شهید فخری زاده
سر گروه: محمد امین یعقوبی