محمدرضا

جولای 9, 2020
maher

دیباچه

در سالهای اخیر رویکرد سیاسی به مسئله آموزش و امور تربیتی باعث شده روش‌های تربیتی درست در آموزش و پرورش تضعیف شده و عقاید التقاطی ترویج […]
ژوئن 12, 2020
maher

چشم انداز ماهر

مدرسه ی اسلامی  هنر و رسانه (ماهر) با هدف تاسیس هنرستان آموزشی و فرهنگی با رویکردی اسلامی – انقلابی و پیشرو در ارائه خدمات آموزشی ، تربیتی ، هنری و رسانه ای به منظور پرورش نسلی آگاه و انقلابی و نیز متفکر […]
ژوئن 12, 2020
maher

مأموریت مدرسه

پرورش هنرجویان ( دانش آموزان ) نخبه و انقلابی پای بند به اخلاق و خداجو ، مسؤولیت پذیر و خلاق ،  با مهارت یادگیری مستمر و اثربخشی مثبت در جامعه اسلامی ایران  باپیگیری اهداف متعالی نظام مقدس […]