تولید برنامه های تلویزیونی

تولید برنامه های تلویزیونی

رشته تولید برنامه های تلوزیونی

طراحی و تولید برنامه‌های تلویزیونی یک فعالیت تخصصی و پیچیده است. گرچه ممکن است رسانه‌های دیگری مثل عکس، اسلاید، چارت، کتاب، نقشه، و بسیاری دیگر را بتوان به صورت فردی طراحی و تولید کرد، لیکن تهیه برنامه تلویزیونی کاری گروهی است که تخصصها، امکانات و تجهیزات بیشتری می‌طلبد. ماهیت کار گروهی در تولید تلویزیونی هرچند فرایند تولید را دشوارتر و ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی را بیشتر می‌کند، لیکن نتیجه‌ای مطلوب‌تر و قابل توجه‌تر در پی دارد. به هر حال این نکته روشن است که بهره‌گیری از افکار و استفاده از تخصصهای مختلف نسبت به کوششهای فردی، برآیند بهتر و محصول مطلوب‌تری در پی دارد. 

متخصصان فناوری آموزشی و سایر کسانی که در زمینه طراحی و تولید برنامه‌های آموزشی تلویزیونی فعالیت می‌کنند، لازم است با ابعاد مختلف برنامه‌سازی تلویزیون آشنا باشند. در این خصوص می‌توان به ابعاد فنی (نظیر شناخت تجهیزات و فرایندهای تولید)، هنری ( مثل زیبایی‌شناسی تصویر، ترکیب‌بندی و تلفیق مؤثر صدا و تصویر)، و همچنین آموزشی (نظیر سازماندهی محتوا، عناصر و مؤلفه‌های مهم آموزشی، طراحی آموزشی) اشاره کرد.

در این  رشته ی جدید فنی و حرفه ای  ضمن مروری اجمالی بر تاریخچه و سوابق فناوری تلویزیون، ابعاد فنی و هنری آن به تفصیل شرح داده شده است. همچنین از آنجا که این رشته  به تولید برنامه‌های آموزشی تلویزیونی اختصاص دارد، مجموعه علوم کاربردی و فنی لازم را برای افزایش اثربخشی آموزشی این رسانه ارائه می کند.

نکته قابل ذکر اینکه هرچند در خصوص طراحی و تولید برنامه‌های تلویزیونی منابع بیشتری به زبان فارسی وجود دارد، لیکن شمار منابعی که تمام یا بخشی از آنها به تولید برنامه‌های آموزشی تلویزیونی پرداخته باشد بسیار معدود است. بنابراین تألیف  این رشته ی جدید همراه با کوششی برای ایجاد یک ساختار جدید در نظام فنی و حرفه ای آموزش و پرورش همراه بوده است. ساختاری که هم تا اندازه‌ای مباحث اصلی را شامل شود و هم برای کسانی که اطلاعات فنی زیادی ندارند و بیشتر در حوزه تعلیم وتربیت فعالیت می‌کنند قابل فهم باشد. در این کوشش ممکن است کاستیهایی نیز دیده شود، با این حال امید می‌رود به عنوان پرورش نسلی موفق در طراحی و تولید برنامه‌های تلویزیونی سودمند واقع شود. 

هدف اصلی از تألیف این رشته را میتوان به صورت خلاصه و با نگاهی به دروس آن  آشنایی دانش آموزان  با مفاهیم کلیدی و مباحث اصلی در زمینه طراحی و تولید برنامه‌های تلویزیونی آموزشی  دانست که بتوانند  اقدام به  تهیه و تولید برنامه‌های تلویزیونی استفاده نمایند . گرچه بسیاری از مطالب ارائه شده در این رشته به طور کلی در مورد انواع مختلف برنامه‌های تلویزیونی و رشته های دیگر هنری کاربرد دارد، لیکن جهت‌گیری اصلی و هدف اصلی آن بوده است که مباحث مطرح شده تا حد امکان به طور خاص در خصوص تهیه و تولید  برنامه‌های تلویزیونی جهت داده شود. 

آینده شغلی رشته

  • تولید برنامه های تلوزیونی 
  • ساخت و تولید کلیپ /تیزر و….
  • دستیاری کارگردان
  • دستیاری فیلم بردار و صدابردار
  • دستیاری تدوین و نورپردازی
  • طراحی و نقاشی صحنه ها
  • کارگردانی برنامه های تلوزیونی 
  • تولید برنامه های تلوزیونی و سینمایی
  • نویسندگی فیلمنامه و …

دروس رشته تولید برنامه های تلوزیونی

رشته تولید برنامه های تلوزیونی

عناوین و کتابهای درسی رشته های فنی و حرفه ای

با مراجعه به لینک زیر می توانید عناوین و کتابهای درسی رشته های فنی و حرفه ای را با انتخاب رشته ی مورد نظر خود را در پایه های مختلف ببینید :

عناوین دروس و کتابهای درسی رشته های فنی و حرفه ای